58481f086ad8e
58481ee344751
5847fecdae6ae
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Informatie over kinderopvangtoeslag

Gastouderopvang via een Gastouderbureau valt onder de Wet Kinderopvang. Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Deze toeslag ontvangt u op basis van uw inkomen. Met een lager inkomen is de toeslag hoger. De kinderopvangtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst. U komt in aanmerking voor deze toeslag als beide ouders werken. Ook als u niet werk kunt u recht hebben op kinderopvangtoeslag. Bijvoorbeeld wanneer u:

een (re-)integratietraject volgt;

als nieuwkomer een inburgeringscursus volgt;

student bent bij een door de overheid erkende onderwijsinstelling.

Om een proefberekening te maken ga naar https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslag…

Wanneer u de proefberekening invult, vult u dan voor kinderen onder de 4 jaar “Dagopvang” en voor kinderen ouder dan 4 jaar “Buitenschoolse opvang ” in.

Facturatie

Gastouderopvang is zeer Flexibel. U spreekt per week af op welke dagen en tijden u opvang nodig heeft, en u betaalt alléén deze uren. Onze facturering gaat via een online administratiesysteem. Dit systeem Portabase is zéér gebruiksvriendelijk. U kunt altijd de uren, facturen en contracten inzien wanneer u het uitkomt. Ook het aanleveren van gegevens naar de belastingdienst gaat heel gemakkelijk vanuit dit systeem. Voor meer informatie over Kinderopvangtoeslag, of om samen een proefberekening te maken, maak geheel vrijblijvend een afspraak met de Veenborg.

Takenpakket GOB De Veenborg: 
Het werven en selecteren van gastouders;
Registratie gastouders in het Landelijk Register Kinderopvang
Digitaal aanvragen Verklaring Omtrent Gedrag;
Registratie gastouders in Personenregister Kinderopvang;
Intakegesprekken voeren met de vraagouders;
Het uitvoeren van een jaarlijkse risico-inventarisatie in de woning waar de opvang plaatsvindt;
Het tot stand brengen van koppelingen tussen ouders en gastouders;
Evaluatiegesprekken voeren met zowel gastouders als vraagouders;
Het geven van informatie en advies aan gast- en vraagouders;
Deskundigheidsbevordering van gastouders (thema-avonden, EHBO);
Bemiddeling bij conflicten;
Het verzorgen van de verschillende overeenkomsten;
Het invoeren, verwerken en beheren van gegevens in het softwarepakket Portabase;
Maandelijkse facturen op basis van de afgenomen uren aan de ouders;
Het verzorgen van de wettelijk verplichte kassiersfunctie*;
Het jaarlijks doorgeven van de inkomsten van de gastouders aan de belastingdienst;
Het maandelijks doorgeven van de opvanggegevens van de vraagouders en kinderen aan de belastingdienst t.b.v. de kinderopvangtoeslag.

Ons doel is om kleinschalige, verantwoorde en betrouwbare opvang te regelen bij gastouders. Het welbevinden van de kinderen en de wensen van de ouders staan centraal en worden tijdens het intakegesprek besproken. Hiermee zijn de specifieke behoeften van het kind gewaarborgd.

* Het gastouderbureau is verplicht de kassiersfunctie te vervullen. Dit houdt in dat wij de opvangkosten van de vraagouders innen en de opvangvergoeding aan de gastouders uitbetalen. De freelance gastouder krijgt de opvangvergoeding binnen een paar dagen uitbetaald, nadat de vraagouder de urenregistratie heeft geaccordeerd en de factuur heeft betaald.