belangrijke informatie & beleidsplannen

Hier vindt u belangrijke informatie over ons gastouderbureau:

 

pedagogisch beleid GOB Veenborg

 

Inspectierapport gastouderbureau_ID401567_12-09-22

Bij De Veenborg aangesloten gastouders:

Hier vindt u de link naar de bij ons aangesloten gastouders, inclusief de inspectierapporten:  https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/#/inzien/oko/gob/bemiddelingsrelaties/296351a2-5791-48d3-8534-b9e8b9444019

AA Veiligheid en gezondheid GOB

 

Protocol KM en grensoverschrijdend gedrag en vertrouwensinspecteur

 

geschilvrij 2022 gob